menu

Privacy beleid

Dit is de site van Artisan Gourmet, vereniging zonder winstoogmerk (vzw) naar Belgischrecht met volgende gegevens :

het adres van de sociale zetel : 6, Rue Du Chenia, 7170 Manage

het ondernemingsnummer : BE 0885.954.547

Gelieve het volgende contract te lezen om te weten hoe uw persoonlijke gegevens behandeld zullen worden. Dit document kan veranderen. Bij elke verandering wordt u hierover geïnformeerd via een banner. Deze versie dateert van 23 september 2019.

Wettelijk kader en toepassingsgebied

Artisan Gourmet engageert zich ertoe de wetgeving op de bescherming van de privacy, die in België van kracht is, te respecteren. De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of “AVG”, maar beter gekend onder de Engelse naam “GDPR”) 2016/679 van 27 april 2016, in werking getreden op 24 mei 2018.

Deze vertrouwelijkheidsovereenkomst is geldig voor alle pagina’s die worden gehost op www.artisan-gourmet.be.

Dit beleid gaat over:

 • Uw bezoek aan deze website en het gebruik van cookies voor een betere surfervaring
 • De verschillende formulieren die u invult om een online bestelling to plaatsen voor onze producten.

Als u wenst te reageren op een van de hierboven beschreven praktijken, kunt u ons contacteren.

Cookies voor een betere surfervaring

Wat is een cookie ?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die werden gecreëerd om bepaalde gegevens van de website op te slaan. Bijvoorbeeld de taalkeuze, uw verbindingsgegevens of andere instellingen. Cookies zijn nodig om de werking van de website te verbeteren en worden gebruikt voor statistische doeleinden. Ze houden uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens niet bij.

Enkel de website die de cookie gecreëerd heeft, heeft toegang tot het bestand. Het bestand zelf bevat enkel tekst en kan geen enkele actie in uw computer doen. Het dient dus enkel om bijkomende informatie te leveren aan uw browser. Een cookie –aangezien het slechts weinig gegevens bevat – is dus onschadelijk.

Als u toch het gevoel hebt dat uw privacy niet wordt gerespecteerd, kunt u de instellingen in uw browser aanpassen om te vermijden dat cookies op uw computer worden opgeslagen of om de cookies te verhinderen gegevens op te slaan. Het zal nog steeds mogelijk zijn om de website van Artisan Gourmet te surfen.

Voor de webstatistieken

De statistieken over deze website worden opgeslagen met de hulp van Google Analytics en Google Search Console. Deze dienst die websites analyseert, aangeboden door Google Inc., is een van de meest gebruikte. We gebruiken deze gegevens enkel om uw bezoek op onze website te analyseren. Bijvoorbeeld: welke zijn de meest bezochte pagina’s, welke browsers gebruiken de bezoekers van onze website of hoe lang blijven ze op onze site?

Op basis van statistieken van Google Analytics en van Google Search Console, kunnen we de site verbeteren. We vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies via een banner.

De verkregen informatie wordt aan Google gecommuniceerd, die ze opslaat op servers in de Verenigde Staten. Google houdt deze informatie om te onthouden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten op te stellen over de activiteit op de website voor de uitbaters van de site en om andere diensten aan te bieden met betrekking op de website en het gebruik van het Internet. Google kan deze informatie aan derden doorgeven als de wet verplicht dit te doen of voor zo lang deze derden de informatie behandelen in naam van Google. Google zal uw IP adres niet combineren met andere gegevens waarover ze beschikt. Voor meer informatie over de vertrouwelijkheidsregels verbonden aan het gebruik van Google Analytics, ga naar de rubriek over Google Analytics.

Welke informatie wordt op deze site verzameld via de cookies?

Bij elk bezoek aan onze website, als de cookies niet gedeactiveerd zijn, herkent onze server automatisch uw domein. Hij detecteert in geen geval automatisch uw e-mailadres of uw naam. Tijdens uw bezoek aan onze website, verzamelen we de volgende gegevens via de cookies :

 • Uw domein (automatisch gedetecteerd zoals hierboven bepaald);
 • Het geheel van informatie over de pagina’s die u op onze website bekeken hebt;
 • Uw leeftijd en geslacht, uw taal en geografische zone.

Hoe cookies deactiveren?

Het deactiveren van cookies heeft enkel betrekking op de computer en browser die gebruikt worden om te deactiveren. Als u meerdere computers of browsers gebruikt, moet u dus de handeling herhalen voor elke computer en elke browser.

Raadpleeg de hulpfunctie van uw browser om meer gedetailleerde informatie te vinden over het activeren, deactiveren en verwijderen van cookies. Hier vindt u enkele links voor de meest voorkomende browsers:

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
 • Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/products/windows?os=windows-7
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042

Verzamelde persoonlijke identificatie informatie

Tijdens uw bezoek aan onze website, kunt u ertoe geleid worden vrijwillig en bewust informatie te delen, bijvoorbeeld door berichten of vragen te sturen via deze site, door u op onze nieuwsbrieven in te schrijven, door pedagogisch materiaal te bestellen, door u in te schrijven voor een evenement of door papieren of elektronische publicaties aan te vragen. Het gaat dus over “persoonlijke gegevens”. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon. Een persoon is identificeerbaar als ze kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name via een identificatienummer of een of meerdere specifieke elementen, eigen aan zijn fysieke, psychologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Bijvoorbeeld de naam en voornaam van een persoon, zijn of haar adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren, afkomst, geslacht… Het professioneel adres of telefoonnummer van een persoon zijn ook persoonlijke gegevens.

Op deze website kan het, in functie van de gegevens die u ons gestuurd heeft, gaan om:

 • Uw naam
 • Uw postadres
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw taal

Deze persoonlijke gegevens worden dus enkel gedeeld met derden als u hiervoor de toestemming geeft.

Als u in de toekomst geen post of e-mail van ons wil ontvangen, contacteer ons.

Conform databeheer en -behoud

Uw persoonlijke gegevens worden enkel bijgehouden in onze database als u een online bestelling plaatst voor onze producten . Tenzij u daarom verzoekt, worden deze gegevens voor vijf jaar na de laatste communicatie bewaard. Deze data worden bewaard op onze webhost OVH waarvan de centra gelegen zijn in Graveline, Frankrijk.

Artisan Gourmet engageert zich ertoe deze gegevens niet te delen met andere organisaties voor commerciële of andere doeleinden, noch ze door te geven aan commerciële databases.

Gebruik van de gegevens door Artisan Gourmet

In alle omstandigheden behoudt u ook het recht op raadplegen, verkrijgen, aanpassen en wissen van de gegevens die op u betrekking hebben, om hun gebruik te beperken of u ertegen te verzetten.

Veiligheid van de verzamelde informatie

Eens we de gegevens ontvangen hebben, engageert Artisan Gourmet zich ertoe zijn best te doen om de veiligheid van haar systemen te verzekeren. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen opgezet om te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van de informatie verkregen op onze site. Dit is de lijst:

 • Alle personen die toegang hebben tot uw gegevens in naam van Artisan Gourmet worden gebonden door beroepsgeheim.
 • Elke persoon die toegang heeft, heeft een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
 • We voeren regelmatig een back-up uit om de persoonlijke gegevens te kunnen recupereren in geval van technische of fysieke incidenten.
 • De werknemers worden gesensibiliseerd over het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens
 • We hebben een procedure opgesteld voor het geval er datalekken voorkomen.

We nemen alle noodzakelijke maatregelen opdat deze informatie op een veilige manier behandeld wordt

Toegang, aanpassing of verwijdering van persoonlijke gegevens

Conform aan de Wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, wet van 8 december 1992, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, beschikt elke gebruiker die op deze site direct of indirect nominatieve informatie plaatst, over de volgende rechten wat persoonlijke gegevens betreft:

 • Recht op informatie en toegang: U kunt de nominatieve informatie opvragen die op u betrekking heeft.
 • Recht op rechtzetting: U kunt de rechtzetting vragen van de nominatieve informatie die op u betrekking heeft. U kunt zo de eventuele onnauwkeurigheden corrigeren en onvolledige gegevens vervolledigen.
 • Recht op het wissen (“recht op vergeten”): U kunt vragen om uw persoonlijke gegevens volledig uit onze database te wissen.
 • Recht op de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens: U kunt zich verzetten tegen het gebruik van nominatieve informatie die op u betrekking heeft.
 • Recht op de overdraagbaarheid van gegevens: U kunt de persoonlijke gegevens verkrijgen die op u van toepassing zijn, onder elektronische, actuele en gestructureerde vorm.
 • Recht op verzet: U kunt zich verzetten tegen praktijken van prospectie van direct marketing en profilering

Om deze rechten uit te oefenen, vul het online formulier in of stuur een geschreven en ondertekend verzoek aan de Privacyverantwoordelijke, administration@artisan-gourmet.be.Vermeld ook het adres of e-mailadres waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden. We kunnen u vragen zich te identificeren alvorens op de verzoeken hierboven te kunnen ingaan. U kunt zich identificeren met een kopie van uw identiteitskaart.

Als u klachten hebt over de behandeling van uw persoonlijke gegevens, vragen wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de bescherming van persoonlijke gegevens bij Artisan Gourmet. Hij is beschikbaar op administration@artisan-gourmet.be of telefonisch op +32(0) 64 84 11 82

U hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de privacycommissie, toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Ons contacteren ?

We zijn beschikbaar:

per e-mail op ventes@artisan-gourmet.be of

telefonisch: +32 (0) 64 84 11 82

per post: Artisan Gourmet, rue du Chenia, 7170 Manage, België